Politica de confidențialitate

Semmelrock colectează și prelucrează datele cu caracter personal care aparțin:
- Vizitatorilor și utilizatorilor www.gardentrends.ro
- Persoanelor care solicită ofertă Semmelrock prin intermediul formularului de contact, ca și a altor mijloace de corespondență regăsite pe www.gardentrends.ro, precum și persoanelor care solicită oferta Semmelrock prin intermediul formularului facebook leads
- Clienților Semmelrock
- Partenerilor comerciali Semmelrock

Persoanele fizice ale căror date personale sunt colectate și prelucrate vor fi denumite Persoane vizate.

Date cu caracter personal care vor fi colectate și prelucrate

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile referitoare la o Persoană vizată ce pot duce la identificarea acesteia, fie direct fie indirect.

Informațiile colectate și prelucrate de Semmelrock:

- Date de identificare - informații personale (nume, prenume, adresă, email, număr telefon) precum și orice alte informații care sunt transmise de către solicitant în plus față de cele necesare pentru livrarea serviciului cerut;
- Date tehnice - adresă IP, identificatori cookie, tipul și versiunea browser-ului de pe care se accesează www.gardentrends.ro, dispozitiv, sistem și platformă de operare;
- Informații privind interacțiunea cu www.gardentrends.ro - istoric de navigare (pagini vizitate etc.).

Sursa datelor cu caracter personal. Modul de colectare

Datele cu caracter personal sunt obținute:

- Direct de la dumneavoastră prin informațiile puse la dispoziție pe www.gardentrends.ro (cookies, formular de contact).

Există mai multe modalități prin care colectăm date cu caracter personal:

- La accesarea www.gardentrends.ro (ex. cookies)
- La interacțiunea cu www.gardentrends.ro (ex. completarea formularului de contact).
- La trimiterea de emailuri către Semmelrock.
- La accesarea emailurilor trimise de către Semmelrock.
- În orice alt mod de corespondență care nu este prevăzut de situațiile de mai sus.

Este obligatorie acordarea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal?

Acordarea consimțământului cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal NU este obligatorie. Există însă anumite servicii (exemplu: cerere ofertă) care pot fi asigurate doar pe baza consimțământului dumneavoastră de a colecta și prelucra date cu caracter personal (ex. Livrarea ofertei solicitate de dumneavoastră nu poate fi realizată decât dacă ne oferiți acordul dumneavoastră de colectare și prelucrare a informațiilor cu caracter personal).

Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Semmelrock va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în următoarele cazuri:
- Pentru livrarea unui serviciu sau pentru încheierea sau executarea unui contract - ca urmare a unei solicitări exprimate de dumneavoastră.
- Pentru comunicare de marketing - doar în urma consimțământului acordat de dumneavoastră în acest scop.
- În sprijinul interesului legitim Semmelrock sau al unei terțe părți (ex. construirea și gestionarea bazelor de date interne), dar și ale dumneavoastră (ex. securitate și prevenire de fraude).

Este posibil să fie nevoie de prelucrarea datelor dumneavoastră pentru îndeplinirea obligației de a comunica unor autorități publice, la cerere, informații cu caracter personal.

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Semmelrock prelucrează datele personale exclusiv în scopuri legitime.
- Prestare de servicii solicitate de dumneavoastră - Pentru aceasta sunt necesare date de identificare etc.
- Comunicări de marketing și transmitere de informații legate de produsele și ofertele Semmmelrock România - În comunicarea de marketing ne vor fi utile informațiile colectate prin intermediul fișierelor tip cookies.
- Optimizare tehnică - administrare, gestionare, îmbunătățire a website-ului www.gardentrends.ro, optimizare a nivelului de securitate a datelor.
- Analiza datelor, astfel încât să putem îmbunătăți constant produsele și serviciile Semmelrock.

Cine mai are acces la datele cu caracter personal colectate de Semmelrock?

Pentru a vă putea oferi acces la produsele și serviciile Semmelrock, este necesară implicarea unor terți în prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai jos puteți regăsi lista tuturor destinatarilor acestor date:

Servicii de hosting
Servicii de marketing - STRATEGAD

Semmelrock depune toate eforturile pentru a se asigura de confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter personal prin intermediul unor contracte semnate cu fiecare dintre entitățile cărora le sunt divulgate aceste informații.

În măsura în care lista partenerilor comerciali Semmelrock va fi mărită, acest lucru va fi menționat în Politica noastră de confidențialitate. Dacă va fi necesar consimțământul dumneavoastră, veți primi o notificare în acest scop.

Drepturile utilizatorului

În orice moment aveți controlul asupra datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți lista drepturilor de care beneficiați:

- Dreptul la solicitarea accesului la datele cu caracter personal, precum și la modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
- Dreptul la rectificarea datelor care sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate.
- Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
- Dreptul la restricționarea prelucrării - prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi restricționată într-o serie de situații stabilite prin lege.
- Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal, de care puteți beneficia în orice moment.
- Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, care pot fi obținute într-un format comun sau transferate unui alt operator economic la alegerea dumneavoastră.
- Dreptul la retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal.
- Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă, în cazul în care sesizați nereguli.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în orice moment. Tot ce trebuie să faceți este să ne contactați folosind formularul de contact, iar noi ne vom asigura că aceasta este îndeplinită în cel mai scurt timp.

Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal de către Semmelrock?

Datele cu caracter personal - altele în afara celor obținute prin cookie-uri - sunt stocate de către Semmelrock doar atât cât sunt necesare pentru a servi scopurilor de prelucrare a acestora, enumerate în secțiunea dedicată.
- În cazul partenerilor comerciali Semmelrock, datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata exercitării relației contractuale. După expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi gestionate conform legislației în vigoare.

Pentru stocarea datelor cu caracter personal folosim servere proprii și ale partenerilor comerciali Semmelrock.

Securitatea datelor

Pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal de care suntem responsabili, Semmelrock: - Anonimizează, în măsura în care este posibil, datele cu caracter personal. - Colectează doar datele strict necesare pentru scopurile menționate în secțiunea dedicată. - Limitează accesul la date la un număr minim de parteneri comerciali.

Crearea de profiluri

Semmelrock poate folosi datele cu caracter personal pentru crearea de profiluri prin mijloace automate, în vederea segmentării audiențelor Semmelrock. Scopul acestei profilări este de a vă oferi produse, servicii și informații care sunt de interes pentru dumneavoastră. Profilarea este, așadar, folosită pentru a personaliza experiența dumneavoastră de navigare pe www.gardentrends.ro, dar și în activități de promovare personalizată și marketing.

Remarketing

În paginile website-ului www.gardentrends.ro, prin intermediul unei etichete pentru remarketing (remarketing tag) primite de la Google Ads, sunt colectate cookie-uri (număr ce identifică în mod unic un browser web de pe un anumit computer, nu o persoană) în vederea afișării unor anunțuri în website-urile rețelei Google Display.

Când utilizatorii vizitează o pagină a website-ului care conține remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau mai multe etichete pentru remarketing.

Google Ads folosește aceste cookie-uri pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display utilizatorilor care au vizitat paginile website-ului www.gardentrends.ro.

În cazul în care nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, dezactivarea se poate face prin Managerul preferințelor anunțurilor [https://adssettings.google.com/authenticated?hl=ro&hl=ro]

Contact

Pentru informații suplimentare privind colectarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal, ca și pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră cu privire la aceste date, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de email: office.romania@semmelrock.com